Съвременният танц и пърформанс в България през 2018 г.

Прегледът на някои от по-мащабните събития от сцената на съвременния танц и пърформанс в България е своеобразно допълнение към анкетната поредица „Изкуство в перспектива“. Той описва хронологичен [...]

Съвременният танц и пърформанс през 2018 г.

В анкетната поредица „Изкуство в перспектива“ ще опитаме да обхванем някои от най-очакваните събития в литературата, съвременния танц и пърформанс, театъра, визуалните изкуства и киното през 2018 [...]