Категория: Култура

Снимка на реещ се във въздуха балон

Електричество ще се намери

Вероятно това е разковничето: да се гледаш по любящия начин, по който гледаш близките си; да допускаш, че (понякога) може да си недодялан, невеж и дезориентиран, но това е човешко и приемливо; да не допускаш, че за всяко нещо има официален финиш, който по някаква фатална причина е недостъпен само...

/ 12.03.2018

Дон Кихот, дон Корлеоне, дон Домат

Излишно е да възпявам образованието с неговата наложеност и наложителност – начално, средно, висше, продължаващо. Ако някой още не си дава сметка, че то не е приятен бонус към най-добруващите общества, а тяхна основа и гаранция, най-вероятно...

/ 01.03.2018

Съвременният танц и пърформанс в България през 2018 г.

Прегледът на някои от по-мащабните събития от сцената на съвременния танц и пърформанс в България описва хронологичен маршрут на фестивали и платформи, които ще се проведат през 2018 г.

Съвременният танц и пърформанс през 2018 г.

Съвременният танц и пърформанс през 2018 г.

Представяме ви най-интересните предстоящи събития за съвременни танци и пърформанс извън България според Ива Свещарова и Мира Тодорова, а в последваща статия ще отделим специално внимание на събитията от същата сфера в България през 2018 г.

Картината "Изглед към Палермо" на Фраческо Лоджаконо от 1875 г., с добавени надписи към различни растения от цял свят.

Визуалните изкуства през 2018 г.

Продължаваме анкетната поредица за най-очакваните събития в литературата, съвременния танц и пърформанс, театъра, визуалните изкуства и киното през 2018 г. За препоръки в сферата на визуалните изкуства попитахме Мария Василева и Весела Ножарова.

Министерството на буфосинхронистите

В тълковния речник на българския език пише, че буфосинхронистът е комедиант, който на фона и в ритъма на музика имитира истинско изпълнение. Тази дума като че ли най-точно описва днешното Министерство на културата в България.

/ 09.02.2018
Момиче, което избира книга от рафтовете на изпълнена с книги библиотека.

Литературата през 2018 г.

В тази анкетна поредица ще се опитаме да обхванем някои от най-очакваните културни събития през 2018 г. Поканихме творци и специалисти в различни сфери на изкуството да дадат своите препоръки. Какви интересни събития в литературата предстоят до края на годината – прочетете отговорите на Стефан Иванов и Марин Бодаков.

Илюстративна снимка

Езици и гледища

На български имаме чудесния глагол осмислям. С нещата наоколо правим точно това: наблюдаваме ги (отчитаме съществуването им, независещо от нас), назоваваме ги (слагаме ги във владяна от нас система) и им зачисляваме смисъл (лична или обществена стойност)...

/ 01.02.2018