Общи условия за ползване на toest.bg

Настоящият сайт е собственост на Фондация „Тоест“.

Тези общи условия представляват формален договор между Вас и Фондацията в качеството ѝ на собственик и издател на toest.bg. Те задават рамката, съгласно която използвате услугите, предоставяни от сайта. Ако не сте съгласни с тези условия, не бива да използвате нашите информационни услуги. Обратното означава, че приемате да сте обвързани с тях.

Читателите получават право да ползват услугите на сайта само за лични и нетърговски цели.

 

1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

ЧИТАТЕЛ е всяко физическо лице, което ползва някоя от услугите на сайта.

ИЗДАТЕЛ е Фондация „Тоест“ с ЕИК 177229547 и адрес София 1000, р-н „Средец“, ул. „6-ти септември“ 32, вписана в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

УСЛУГА е:

  • достъп чрез уеб браузър до статии или друго информационно съдържание, публикувано на toest.bg;
  • достъп чрез браузър, четец или софтуерна услуга до съдържание на toest.bg, разпространявано чрез RSS емисии;
  • получаване по имейл на бюлетини от предварително регистрирани/абонирани за това читатели.

ПАРТНЬОР е юридическо или физическо лице, с което ИЗДАТЕЛЯТ се намира в договорни отношения.

 

2. Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху материали, публикувани на toest.bg, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява нарушение.

Материалите, публикувани на toest.bg, могат да бъдат цитирани при изрично посочване на първоизточника и с препратка към точния им интернет адрес (URL), в обем, който не превишава възприетите разбирания за цитат.

Материали, които могат да бъдат използвани при условията на конкретен Creative Commons договор, са изрично обозначени като такива.

RSS емисиите на toest.bg могат да бъдат препубликувани или агрегирани от други сайтове без изрично разрешение, но само ако съдържанието и придружаващата го метаинформация (автор, дата и др.) не се филтрира или видоизменя. Всички други форми и формати на публикуване или визуализации на съдържание на toest.bg, получено чрез RSS, трябва да бъдат договорени предварително и ползвани само след писмено позволение от ИЗДАТЕЛЯ.

 

3. Реклама

Сайтът toest.bg не публикува реклами, банери, платени репортажи и друго съдържание на трети лица срещу заплащане.

При съвместна работа с други организации за осъществяване на събития и дейности за създаване на разнообразно съдържание ИЗДАТЕЛЯТ може да споменава имената на тези организации в знак на благодарност за тяхното партньорство.

 

4. Поверителност

Сайтът toest.bg не събира и не обработва лични данни на своите читатели за търговски или маркетингови цели. Обобщена статистическа информация за посещаемостта се извършва чрез стандартния инструмент Jetpack на WordPress, на чиято база е изграден сайтът. Тази статистика е обща и анонимизирана. Не я предоставяме на рекламодатели или рекламни агенции, нито я ползваме за цели на директния маркетинг (свои или на наши ПАРТНЬОРИ). Не профилираме читателите си.

ИЗДАТЕЛЯТ е администратор на лични данни и води регистър на дарителите си, регистриран по Закона за защита на личните данни. Разкриване на такива е възможно само когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на нормативно установения ред.

За осъществяването на услугата „Съботен бюлетин“ използваме външна услуга Mailchimp, която стриктно съблюдава изискванията на GDPR. Единствените данни, които потребителите на услугата предоставят в тази връзка е техен имейл адрес, където желаят да получават бюлетина. Възможност да се отпишат и техният имейл адрес да бъде веднага заличен от списъка с получатели предоставяме в абсолютно всеки бюлетин.

 

5. Право на отговор

„Тоест“ предоставя право на отговор на физическо или юридическо лице, засегнато от публикация на сайта toest.bg, в обем (респ. времетраене), който не надвишава обема на публикацията, предизвикала реакцията. Публикуваме изпратеното безплатно, във вида, в който е получено, без редактиране, но го отбелязваме с етикет „Право на отговор“.

„Тоест“ си запазва възможността за особено мнение, когато право на отговор иска страна, която е била потърсена за позиция при изготвянето на материала и не е откликнала.

 

6. Ограничаване на отговорността на ИЗДАТЕЛЯ

Правим необходимото, за да поддържаме информацията на сайта точна и актуална, но това не изключва хипотезата да допуснем несъответствия или пропуски или да сме жертва на злонамерени кракерски атаки на трети лица, които са видоизменили наши публикации. ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за последици и евентуални вреди, породени от или свързани по някакъв начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на услугите на този сайт.

ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за информацията (вкл. за нейната пълнота и достоверност), публикувана на сайтове, към които нашият сайт съдържа препратки.

ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

 

7. Политика за „БИСКВИТКИ“

7.1. Какво представляват „бисквитките“?

Cookies (от англ.), или възприетото на български бисквитки, са малки парченца информация, които уеб сайтовете изпращат чрез вашия браузър до компютъра ви или до мобилното ви устройство и ги записват в текстови файлове там. Целта е сайтът да може да разпознае това устройство следващия път, когато го посетите. Така той „запомня“ вас и настройките ви както за единично посещение (чрез сесийна бисквитка), така и при многократни повтарящи се посещения (с помощта на постоянна бисквитка). Това осигурява консистентно поведение на сайта за всеки негов посетител, а също и удобства, като това да разпознае, че вече сте се логнали и не е нужно да ви бъде искана парола отново. Уеб сайтовете могат да ви изпращат бисквитки както от свое име (обичайният случай), така и от името на други сайтове, чието съдържание или услуги предоставят или ползват (т.нар. бисквитки на трети страни).

7.2. Бисквитки, които изпраща toest.bg

Този сайт използва WordPress и собствена конфигурация от допълнителни компоненти. Бисквитките, които изпращаме, имат за цел да идентифицират нашите автори и сътрудници и да улесняват работата им с редакционния интерфейс на платформата ни. Тъй като не събираме статистически данни за рекламодатели и не изискваме регистрация от читателите си, бисквитките, които изпращаме към обикновените си посетители, имат за цел единствено стандартна и обобщена информация за посещенията, за което използваме стандартната функционалност на WordPress и Jetpack.

За по-подробна информация прегледайте следващата таблица.

7.3. Бисквитки, които се изпращат на читателите ни
Бисквитка
Живот
Цел
За мобилния интерфейс
akm_mobile 3,5 дни Пази настройката дали сайтът да показва мобилната, или десктоп версията си на това устройство
За показването на банер за бисквитките по изискванията на ЕС
eucookielaw 30 дни Пази информация дали банерът вече е бил показан на посетителя от това устройство

Допълнителни бисквитки се изпращат към нашите автори и сътрудници, когато са включени в сайта и работят с платформата.

7.4. Някой друг изпраща ли бисквитки чрез toest.bg?

Някои външни услуги (като социалните мрежи Facebook и Twitter, например чрез бутоните за споделяне или харесване) могат да изпращат свои бисквитки (като трети страни) и чрез тях да проследяват някаква онлайн активност на наши читатели. Тъй като нямаме контрол каква информация биха могли да събират такива външни за нас услуги, се чувстваме задължени да ви предупредим и да ви подскажем, че можете да забраните т.нар. cross-site tracking чрез настройка на вашия браузър (някои позволяват това).

Категорично не ползваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика или потребителското поведение на нашия сайт.

7.5. Бисквитките съдържат ли личните ми данни?

Бисквитките, които ползва toest.bg, са анонимни. Те не съдържат и не съхраняват никакви лични данни.

7.6. Контрол над бисквитките

Чрез своите браузъри (или разширения за тях) читателите могат да ограничават употребата на бисквитки, както и напълно да я забранят. За повече информация може да прегледате aboutcookies.org и youronlinechoices.eu (на български).

Моля, имайте предвид, че ограничаването или забраняването на бисквитките може да ограничи различни функционалности, които уеб сайтовете ви предоставят, както и напълно да попречи на някои от тях да работят правилно.

 

8. Промени

ИЗДАТЕЛЯТ си запазва правото да извършва промени в тези Общи условия по всяко време, като своевременно ги публикува тук.

Настоящите Общи условия са приети от Управителния съвет на Фондация „Тоест“, в качеството ѝ на издател и влизат в сила от 01.02.2018 г. Последна промяна: 25.11.2018 г.