Подкрепете ни!

Ще бъдем напълно откровени с вас.

Не искаме на този сайт да има платено съдържание, което да е достъпно само за абонати. Не искаме да правим компромиси с решението си да не допускаме реклами или финансиране от трети страни.

Искаме да бъдем медия, която ви предлага разнообразни, стойностни и авторски материали за четене, гледане и слушане. На български език. Това не е нито лесно, нито евтино.

Започваме скромно и със собствени сили. Можем да продължим напред само заради вас и разчитайки на вашата финансова подкрепа. Ако тя е достатъчна – ще успеем заедно в общата ни мисия. Ние ще можем да заплащаме достойни хонорари на авторите си, а те – да създават стойностно съдържание за вас.

Не е нужно много. Първата летва, която трябва да преминем, е да спечелим доверието на 3000 души, които да ни подкрепят с 60 лева на година. Това са само 5 лева на месец. По-малко е от кутия цигари, а ще е здравословно за демокрацията.

Тайно се надяваме, че ако успеем, няма да е само за „Тоест“. Може би ще провокираме разбирането, че ако искаме независими медии, те трябва да зависят само от читателите си. И може би и други ще последват този модел. При всички случаи ще си е струвало да опитаме.

Разбира се, ако решите да бъдете по-щедри, можем само искрено да ви благодарим.

1 февруари 2018 г.

Ан Фам, Владислав Севов, Йовко Ламбрев и Лина Кривошиева
Настоятелство на Фондация „Тоест“


Банковата ни сметка:

Фондация Тоест
IBAN: BG82RZBB91551008770951
BIC/SWIFT: RZBBBGSF
РайфайзенБанк
Основание: Дарение за toest.bg

Към дарителите в чужбина: молим да имате предвид, че банката ни удържа минимум 5 евро за всеки входящ превод от чужбина, затова по възможност използвайте PayPal.


PayPal

(при еднократно дарение може да се плаща директно с карта без регистрация в PayPal)

Месечна сума на дарението (EUR)

Сума на еднократно дарение (EUR)

Patreon

Подкрепете ни в Patreon!


Ако желаете да получите свидетелство за дарение, молим да ни пишете. Благодарим ви за подкрепата!


Кои сме ние

Учредителен акт на Фондация „Тоест“

Отчети на „Тоест“ за изразходваните средства