Кремена Христова

Всички публикации на Кремена Христова

Изследователка в областта на културните политики и съоснователка на Културна фондация А25. Вярва в смисъла от различни гледни точки и в справедливостта.

Златната статуя на Ердоган

От съвременно изкуство към семейни сериали – стратегическият избор на турската културна политика

Турция – страната на т.нар. семейни филми. В последните няколко години такива са асоциациите на милиони хора по света за държавата, заемаща второ място по износ на сериали. През 2013 г. обаче световните медии все още пишат за Турция като за място, където не друго, а съвременното изкуство жужи, ври...