Христо Христев

Всички публикации на Христо Христев

Юрист, преподавател по право на ЕС в СУ „Климент Охридски“ и адвокат в Софийска адвокатска колегия. Автор на две самостоятелни книги по проблематиката на правото на ЕС, на множество статии и на преводи от френски език. Вярва, че човек се осмисля с това, което прави за другите, и че най-важният дълг на всеки е да не остава безучастен пред липсата на добро и справедливост по своя път.

Конституционният съд в полето на хибридната война

Решението на Конституционния съд относно Истанбулската конвенция е повод за тревога, защото ясно показва, че една от най-важните институции на публичната власт не може да изпълнява пълноценно отредената ѝ роля на последен гарант на върховенството на правото, на най-важен защитник на свободата и демокрацията в България.

снимка: Katarzyna Grabowska

Решението „Коман“ – какви са последиците за държавите членки на ЕС?

В началото на юни Съдът на Европейския съюз определи, че държавите членки на Съюза са обвързани да зачитат сключените в други държави бракове между лица от един и същи пол, за да защитят основните им права на свободно движение и на неприкосновеност на личния и семейния живот като граждани на...